Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.

SATICI: GAYRETTEPE METRO OTOPARKI
Unvan: Preston İnşaat LTD. ŞTİ.
Adres: Büyükdere Cad. Gayrettepe Metro Otopark Esentepe 34394 Şişli/İstanbul
Telefon: 0(212) 347 10 42
E-Posta: info@gayrettepemetrootopark.com
Web Sitesi: www.gayrettepemetrootopark.com
2- ALICI:
Adı-Soyadı/Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.gayrettepemetrootopark.com internet sitesinden (“Web Sitesi”) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen rezervasyonun satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Sözleşmeye konu olan rezervasyonun Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil toplam fiyatı internet sitesinde belirtildiği şekildedir. Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.
Giriş Tarihi:
Giriş Saati:
Çıkış Tarihi:
Çıkış Saati:
Araç Plaka No:
Fiyat Toplam:
Ara Toplam :
Rezervasyon Yapan Kişi:
Fatura Adresi:

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1

ALICI, www.gayrettepemetrootopark.com internet sitesinde sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2

Sözleşme konusu rezervasyon için işbu sözleşmenin www.gayrettepemetrootopark.com sitesinde ALICI siparişi oluştururken internet üzerinden sanal ortamda ALICI tarafından kabul edilmiş olması, email ile SATICI tarafından ALICI’ya gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle rezervasyon bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.3

Rezervasyon işleminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla rezervasyon bedelinin 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade edilmesi zorunludur.

4.4

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, rezervasyon tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir; Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir. Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI’nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir. Üyenin, www.gayrettepemetrootopark.com kampanyalarının, www.gayrettepemetrootopark.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak, www.gayrettepemetrootopark.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen koşulları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.gayrettepemetrootopark.com’a kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının www.gayrettepemetrootopark.com tarafından tespit edilmesi durumunda, www.gayrettepemetrootopark.com’un kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemi iptal etme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

4.5

ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda ALICI, SATICI tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI’dan başkaca herhangi bir ön izin almaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/faks vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. ALICI dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, SATICI’ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. SATICI vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip SATICI 3 (üç) iş günü içerisinde bu talebin gereğini yerine getirecektir.

4.6

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de içeren Ön Bilgilendirme Formunu doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 5- İADE VE DEĞİŞİM HAKLARI HAKKINDA

İade hakları hakkında;
-İade hakkı vardır.
-İade etme süresi üç iş günüdür.
-Değişim hakları hakkında;
-Değişim hakkı vardır.
SATICI: Preston İnşaat LTD. ŞTİ.
ALICI:
Adı-Soyadı/Unvan:
Tarih: